Hoe word je pleegouder ?

Als u belangstelling heeft voor het pleegouderschap, is een eerste stap het aanvragen van schriftelijke informatie. Gebruik hiervoor de link naar het contactformulier  of bel het gratis nummer 0800-022 34 32.

 

Voor de regio Gelderland zijn wij verbonden met ENTREA.

 


Vervolgens kunt u een informatieavond bezoeken. Deze avonden worden regelmatig georganiseerd in uw eigen regio. Op basis van deze informatie kunt u afwegen of u zich aan wilt melden als aspirant-pleegouder.

 

Bij aanmelding worden de volgende criteria getoetst:

  1. leeftijd van minimaal 21 jaar
  2. een verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming (op basis van justitiële documentatie, een uitgebreide verklaring omtrent gedrag)
  3. een stabiele leefsituatie.

 

Een medische verklaring kan onderdeel uitmaken van de procedure. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben.

 

Wat wel van belang is, is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. En dat u tijd en ruimte heeft om voor een pleegkind te zorgen. Nadat de algemene criteria zijn getoetst, kunt u deelnemen aan een voorbereidings- en selectieprogramma in groepsverband, dat bestaat uit vier tot zeven dagdelen.

 

Naast het groepsgewijze programma vindt er een aantal persoonlijke gesprekken plaats bij u thuis. Als u na het volgen van het programma besluit pleegouder te worden en ook de instelling voor pleegzorg geen bezwaren ziet, dan wordt uw gezin in het bestand van wachtende pleegouders opgenomen.

 

Vervolgens wacht u tot er een goede 'match' is gemaakt. Voor alle duidelijkheid: er wordt geen kind bij een wachtend gezin gezocht, maar omgekeerd!

 

Het hierboven beschreven voorbereidings- en selectieprogramma en de gehanteerde criteria gelden voor de zogenaamde 'bestandspleegouders', mensen die een onbekend pleegkind in hun gezin opnemen.

 

Daarnaast neemt in Nederland de 'netwerkpleegzorg' sterk toe, dat wil zeggen de plaatsing van pleegkinderen bij familie (opa/oma, tante/oom, oudere broer/zus) of bekenden (onderwijzer, buren, ouders van vriendje).

 

Meer dan eenderde van de pleegkinderen in Nederland woont bij bekenden. Ook een netwerkpleeggezin volgt een voorbereidingstraject.

 

Bron: « Terug naar Overzicht

Stichting Vlinders

Kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen ontbreekt het vaak aan ruimte om (zelf)vertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.

 

 

Stichting Vlinders biedt deze kinderen een plek waar ze zich positief kunnen ontwikkelen in hun gedrag en opstelling naar hun omgeving. Vooral het zo dicht mogelijk benaderen van een ‘normaal’ gezin met een full time papa en mama vinden we belangrijk. Het huis kreeg de naam ‘Villa Vlinders’ als veilige plek en levensschool.

 

 

Elk kind heeft recht op verzorging en een opvoeding die afgestemd is op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen. Onze zorg is specifiek afgestemd op dit kind met zijn of haar specifieke behoeften in zijn of haar specifieke omstandigheden.

 

 

In Tiel staat dit huis, Villa Vlinders. Een huis speciaal voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Villa Vlinders biedt plaats aan acht kinderen die daar voor langere periode kunnen wonen.

 

Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin !

 

Stichting Vlinders geeft kinderen nieuwe vleugels !

 Actueel

Vriend van sticker

Binnenkort zullen alle Tielenaren hem wel tegenkomen, want alle vrienden...


Villa Vlinders

In Tiel staat een huis, Villa Vlinders. Een huis speciaal voor kinderen...


Feiten over pleegzorg

De noodzaak blijkt uit de feiten!