Welke extra zorg willen jullie geven ?

Er is naar ons idee meer nodig dan pleegkinderen enkel een veilige plek te bieden.

 

Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Basic Trust.

 

 

Gelukkig ervaren de meeste ouders een band met hun kind, en het kind met zijn of haar ouders. Als een kind alle vertrouwen heeft dat het nooit afgewezen of zelfs weggedaan zal worden, kun je spreken van voldoende basisvertrouwen, ofwel van een 'veilige' hechting. Uit onderzoek blijkt dat 2 van de 3 kinderen 'veilig' gehecht is. Voor 1 op de 3 kinderen ligt dat anders.1 van de 3 kinderen heeft te weinig basisvertrouwen, ofwel is 'angstig' gehecht


Van alle kinderen over de hele wereld blijkt ongeveer 35% angstig of onveilig gehecht (!). Dit percentage kan gezien worden als een oplopende lijn, variërend van enigszins tekort aan basisvertrouwen aan de gunstige kant tot aan een zogenaamde ‘reactieve hechtingsstoornis’ aan de ongunstige zijde.


Het is aannemelijk dat van de voor jeugdhulpverlening aangemelde kinderen dit percentage aanmerkelijk hoger ligt, dat wil zeggen dat het merendeel van deze kinderen vermoedelijk te kampen heeft met een lichtere of zwaardere vorm van hechtingsproblematiek.


Hechtingsproblematiek moeilijk herkenbaarHechtingsproblematiek kent zo veel verschillende uitingen, dat het voor veel mensen moeilijk herkenbaar is. De symptomen die het kind laat zien, zijn afhankelijk van zeer veel factoren, waaronder de ervaringen in het verleden, het temperament en de veerkracht van het kind.


Angst afgewezen te worden of te verliezen


Onder de zichtbare symptomen zit meestal angst de opvoeder te verliezen of afgewezen te worden. Het kind ontwikkelde onder bepaalde omstandigheden strategieën die destijds hielpen om zichzelf te beschermen en soms zelfs te overleven. Nu vormen ze een risico voor ontwikkelingsachterstanden en sociale problemen.

 

In het algemeen geldt dat het vertrouwen ontbreekt dat de ander, of de liefde van de ander, er gewoon is en altijd blijft. Heeft een kind wel basisvertrouwen ontwikkeld, dan geeft dat rust, ontspanning, toevertrouwen, overgave.Soms angst alleen buitenshuis zichtbaar


Overigens kan de angst afgewezen te worden zich ook alleen manifesteren in situaties buitenshuis, zoals op school, of met vriendjes en vriendinnetjes.Basisvertrouwen beter herkenbaar


Om in de praktijk recht te doen aan het gevoel van veel opvoeders dat er wel een band is met hun kind, hoe ambivalent soms ook, wordt binnen basic trust vaak niet gesproken over hechtingsproblematiek, maar over een gebrek of tekort aan basisvertrouwen.Het begrip basisvertrouwen blijkt onmiddellijk herkenning op te roepen bij opvoeders die hun kind aanmelden voor hulp, terwijl het woord hechtingsproblematiek soms onnodig veel onrust en angst te weeg brengt en minder herkend wordt.

 

Een andere reden om liever te spreken van een gebrek aan basisvertrouwen is dat dit ook bij hulpverleners eerder herkenning op zal roepen. Hechtingsproblematiek wordt in de praktijk wel eerder herkend bij adoptie- en pleegkinderen, maar minder bij biologisch eigen kinderen.


Meer weten over Basic Trust klik hier !

 

Andere samenwerkingsvormen voor persoonlijke groei en ontwikkeling van de kinderen;

 

 

Courage to Change - Buren

 

Harteklank Muziektherapeuten - Dieren

 « Terug naar Overzicht

Stichting Vlinders

Kinderen die door omstandigheden niet thuis kunnen wonen ontbreekt het vaak aan ruimte om (zelf)vertrouwen en verantwoordelijkheid te ontwikkelen.

 

 

Stichting Vlinders biedt deze kinderen een plek waar ze zich positief kunnen ontwikkelen in hun gedrag en opstelling naar hun omgeving. Vooral het zo dicht mogelijk benaderen van een ‘normaal’ gezin met een full time papa en mama vinden we belangrijk. Het huis kreeg de naam ‘Villa Vlinders’ als veilige plek en levensschool.

 

 

Elk kind heeft recht op verzorging en een opvoeding die afgestemd is op zijn of haar ontwikkeling, mogelijkheden en beperkingen. Onze zorg is specifiek afgestemd op dit kind met zijn of haar specifieke behoeften in zijn of haar specifieke omstandigheden.

 

 

In Tiel staat dit huis, Villa Vlinders. Een huis speciaal voor kinderen die om uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Villa Vlinders biedt plaats aan acht kinderen die daar voor langere periode kunnen wonen.

 

Ieder kind heeft recht om op te groeien in een gezin !

 

Stichting Vlinders geeft kinderen nieuwe vleugels !

 Actueel

Vriend van sticker

Binnenkort zullen alle Tielenaren hem wel tegenkomen, want alle vrienden...


Villa Vlinders

In Tiel staat een huis, Villa Vlinders. Een huis speciaal voor kinderen...


Feiten over pleegzorg

De noodzaak blijkt uit de feiten!